Bijtelshof, ontstaan van het initiatief


Naar aanleiding van de door de overheid aangebrachte scheiding tussen zorg en wonen, hebben enkele ouders van gehandicapten met elkaar overlegd om een woonvorm voor hun gehandicapte kinderen te realiseren waarin de bewoners zo zelfstandig mogelijk kunnen wonen en leven.
Na positieve besprekingen is in maart 2003 de Stichting Bijtelshof Sleeuwijk opgericht. De stichting heeft tot doel het bevorderen, realiseren, instandhouden en exploiteren van zelfstandige woonvoorzieningen ten behoeve van mensen met een verstandelijke beperking; het verlenen van bemiddeling bij het verwerven van de nodige zorgverlening op medisch en sociaal gebied; het verlenen van materiele steun en het werven van fondsen voor de woonvoorziening.

Zelfstandige wooneenheden


In de woonvorm gaan negen jonge volwassenen wonen, welke allen reeds bekend zijn. De bouwlocatie is gelegen aan de Vlietstraat te Sleeuwijk en zal worden gerealiseerd door Woonservice Meander en samenwerking met architect Hertel en Boskamp.

Centraal in de woonvorm zal een gemeenschappelijke ruimte worden gecreŽerd voor het gezamenlijk gebruiken van de warme maaltijd en de recreatie van de bewoners. Tevens komt er een ruimte voor de begeleiders die belast zijn met de zorg voor de bewoners. Naar verwachting zal de eerste steen in het voorjaar 2006 worden gelegd.

Aanvullende financiering


Het gaat bij deze woonvorm niet om een reguliere AWBZ-instelling maar een ouderinitiatief. De zorg die geboden wordt zal plaatsvinden middels zorg in natura. Omdat met name de gemeenschappelijke ruimte en de keuken niet zijn gefinancierd, is het noodzakelijk een beroep te doen op fondsen, sponsors en donateurs. Hiervoor is naar schatting een bedrag van Ä 90.000,-- nodig. Sponsors en donateurs die dit project een warm hart toedragen kunnen een bijdrage storten op, rekening nr. 3987.46.958 ten name van Stichting Bijtelshof Sleeuwijk. Fondsen krijgen een uitgebreide aanvraag voor een bijdrage toegestuurd. Tevens zijn legaten en giften in de vorm van natura zoals materiaal, meubilair en apparatuur van harte welkom.

Informatie


Het woonproject Bijtelshof is een initiatief van de Stichting Bijtelshof Sleeuwijk in samenwerking met:
Ouders en familie van de gehandicapte bewoners
Woningbouwvereniging Meander te Werkendam
Architect Hertel en Boskamp
. Stichting Prisma MEE en de zorgaanbieder.

Namens de toekomstige bewoners:


Wat willen wij graag bereiken?


Voor ons, 9 mensen met een verstandelijke- en soms ook lichamelijke beperking een zelfstandige woonruimte te creŽren. Maar ook een huis met gemeenschappelijke ruimtes waar we naar behoefte met elkaar op hetzelfde niveau kunnen omgaan.
Een huis om familieleden, vrienden en bekenden te kunnen ontvangen. Waar we als burger in deze maatschappij een zo normaal mogelijk bestaan kunnen opbouwen.

Waar we ons thuis en veilig voelen en waar we de toekomst met vertrouwen tegemoet kunnen zien. Waar we een beetje op dezelfde manier kunnen leven als onze broers en zusters of anderen!

Hoe werkt dat dan?


Ieder van ons huurt zelfstandig met huurtoeslag (huursubsidie) van woningbouwvereniging Meander. We wonen dus zelfstandig in ons eigen appartement.
Stichting Prisma verleent 24-uurs zorg.

In de gemeenschappelijke ruimtes worden gezamenlijk de maaltijden bereid en gebruikt, spelletjes gedaan, televisie gekeken, de was gestreken, verjaardagen gehouden, enz.
Naast de professionele ondersteuning zijn er ook vele vrijwilligers beschikbaar zowel bestuurlijk als in persoonlijke en activerende begeleiding.

Wie betaalt dat?


Iedere bewoner betaald zelf de huur en de inrichting van zijn appartement.
De zorg wordt in natura ingekocht bij de Prisma op basis van de indicaties.
Protocollen over hoe de zorg er daadwerkelijk uit moet zien worden opgesteld met Prisma en MEE. De inrichting van de centrale ruimte en het onderhoud hiervan dienen gefinancierd te worden!

Te kort!!

Daar is geld voor nodig en daarom doen wij een beroep op u !!!!!!!!